Klass påverkar ditt liv

Arbetare har sämre hälsa, är oftare fattiga och har  sämre materiellt ställt än tjänstemän. Dubbelt så många arbetare har dåligt hälsotillstånd jämfört med högre tjänstemän och det är fem gånger vanligare att arbetare är i ekonomisk kris än högre tjänstemän.

Klass diskuteras sällan i media och av politiker. Man kanske därför drar slutsatsen att det inte finns några klasser i dagens Sverige. Men av diagrammen nedan framgår det att det är stor skillnad i hälsa, ekonomi, arbetsmiljö etc beroende på om man är arbetare eller tjänsteman dvs klass påverkar våra liv. Det intressanta här tycker jag är att arbetares missgynnande position jämfört med tjänstemän gäller för alla områden, från hälsa, ekonomisk standard till arbetsmiljö. Lägg också märke till den ”gradient” som finns mellan de tre grupperna dvs arbetare har sämre arbetsmiljö än lägre tjänstemän och lägre tjänstemän har sämre arbetsmiljö än högre tjänstemän.

Diagram 1-3. Andel (%) av arbetare, lägre tjänstemän och högre tjänstemän för olika levnadsförhållandenvariabler*. 2007. Källa: SCB, Undersökningar om levnadsförhållanden (ULF)

Om man tänker efter är det inte så konstigt att ens position på arbetsmarknaden har stor påverkan på en ens liv. Vi tillbringar en stor del av våra liv på arbetet så hur arbetsmiljön är på jobbet har ju stor påverkan på hur vi mår fysiskt och psykiskt. Det är ju också från arbetet vi får vår inkomst vilket bestämmer vilken materiell standard vi själva och våra barn kan få. Jobbet är dessutom en statusmarkör som påverkar hur vi bedöms av vår omgivning och därmed påverkar vårt välbefinnande, tänk på hur en städerska värderas jämfört med en VD.

Fler som skrivit intressant om klass är Storstad, Björn Andersson.

Fler bloggar om klasser.

Här finns fler variabler från ULF-undersökningarna som alla redovisas på socioekonomisk grupp.

Intressant?

* Förklaring av variabler:

– Bedömer sitt allmänna hälsotillstånd som dåligt.

– Med ekonomisk kris menas här att man någon gång under de senaste 12 månaderna varit med om att lönen eller pengarna tagit slut och man har blivit tvungen att vidta något av följande: 1. Låna från släkt eller vänner för att klara matkontot. 2. Låna från släkt eller vänner för att kunna betala hyran i tid. 3. Begära socialhjälp för att klara matkontot. 4. Begära socialhjälp för att kunna betala hyran i tid.

– Varken tillgång till fritidshus eller gjort någon semesterresa minst en vecka under de senaste 12 månaderna.

– Med rymlig bostad menas här att ett hushåll ska ha mer än ett rum (sovrum) per boende, kök och vardagsrum oräknade. Exempel: ett sammanboende 4-personershushåll ska ha minst 6 rum och kök.

– Arbetare: definieras av SCB som anställda organiserade inom LO.

– Tjänstemän: lägre till hör normalt TCO, högre tillhör normalt SACO.

Annonser

2 svar till “Klass påverkar ditt liv

  1. Ping: Varför relativ fattigdom? « Storstad

  2. Ping: Olika värderingar. « PeoWagstrom’s Weblog

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s