Månadsarkiv: augusti 2010

Svaga grupper förlorare på regeringens politik

Under regeringens fyra år vid makten har de svaga grupperna i Sverige missgynnats dvs arbetslösa, sjukskrivna, ensamstående med barn mfl. Den fattigaste tiondelen av befolkningen har fått sin disponibla inkomst sänkt med 5 procent sedan 2007.

Det är väl ingen som är förvånad över att arbetslösa och sjukskrivna har fått det sämre sedan borgarna tog över makten men det är alltid intressant att se det i siffror och se hur försämringar i a-kassa och sjukpenning påverkar andra grupper tex ensamstående med barn.

Vi kan börja med att se hur ersättningarna har förändrats för arbetslösa och sjukskrivna. Som diagrammet visar har de sänkts med ca 5 respektive 8 procentenheter mellan 2006 och 2010.

Regeringen har alltså sänkt ersättningarna för grupper som redan innan sänkningarna levde på marginalen och som nu har fått det ännu svårare. I dessa grupper finns det många familjer med barn som nu har fått sämre uppväxtförhållanden.

Regeringens motiv till dessa sänkningar har bla varit att minska ”fusket” med ersättningarna och öka de ”ekonomiska drivkrafterna” att ta ett jobb. Att försöka minska fusk i ersättningarna genom att sänka ersättningarna innebär att alla (en stor majoritet) de andra som inte fuskar bestraffas och får sin levnadsnivå sänkt. Att det förekommer viss fusk är något man får räkna med när man har generösa ersättningssystem. Självklart ska man försöka minimera fusket så långt det går men utan att straffa den stora majoritet som inte gör det. När det gäller A-kassan så är ju inte problemet idag att för få söker jobb utan att det finns för få jobb att söka. Förutom sänkt levnadsnivå för arbetslösa får även sänkt A-kassa effekten att lönerna hålls nere då arbetslösa är beredda att ta lägre betalda jobb. En mer rättvis arbetsmarknadspolitik skulle vara att kombinera en generös A-kassa med ökad offentlig konsumtion tex investeringar i klimatomställning, anställa i skola, vård och omsorg.

Ett annat sätt att se hur svaga grupper har påverkats av regerings politik är att titta på hur inkomsten efter skatt och bidrag (dvs disponibel inkomst) har förändrats för de fattigaste personerna i befolkningen. Diagrammet nedan visar förändringen av disponibel inkomst när befolkningen delas in i tio lika stora grupper (dvs deciler), från den tiondel med lägst disponibel inkomst till den rikaste tiondelen. Den fattigaste tiondelen har alltså fått sin disponibla inkomst sänkt med 5%.

Källa: SCB

Detta diagram visar alltså resultatet av regeringens fördelningspolitik under mandatperioden och de fattigaste har blivit ännu fattigare. Det är ett kvitto på en misslyckad politik.

Dessa försämringar har bidragit till en kraftig ökning av relativa fattigdomen i hela befolkningen och särskilt i utsatta grupper som ensamstående med barn från 20 till 30%:

Källa: SCB

Jag vill tacka Marika Lindgren Åsbrink för de två första diagrammen som jag tagit från hennes blogg Storstad. Hon har även skrivit flera bra inlägg om detta, tex här, här och här.

Läs även Roger Jönsson.

Andra som skrivit om barnfattigdom.

Intressant?

Annonser