Kategoriarkiv: Sjukvård

Svenskarna vill satsa på välfärden

En stor majoritet av svenskarna stödjer en generös skattefinansierad välfärd som drivs i offentlig regi.

Med tanke på hur lite det skilde sig mellan de två blockens valmanifest när det gällde skatter och kommersialiseringen av välfärden kan man ju få för sig att stödet hos svenskarna för en utbyggd välfärd i offentlig regi är lågt. Men enligt den senaste välfärdsstatsundersökningen från Umeå universitet är stödet stort hos svenskarna för en skattefinansierad välfärd som drivs av stat och kommun, diagram 1 och 3. En stor majoritet kan även tänka sig betala mer i skatt om den går till välfärden, diagram 2.

Diagram 1 – Andel som svarar ”bör som nu huvudsakligen betalas genom skatter och arbetsgivaravgifter” (%, 2010) (Källa: Välfärdsstatsundersökningen 2010, Umeå universitet)

Diagram 2 – Andel av befolkningen som kan tänka sig att själv betala mer skatt om den går till… (%, 2010) (Källa: Välfärdsstatsundersökningen 2010, Umeå universitet)

Diagram 3 – ”Vem anser Du i allmänhet är bäst lämpad att sköta följande service?” (%, 2010) (Källa: Välfärdsstatsundersökningen 2010, Umeå universitet)

Med tanke på detta stora stöd för välfärden är det minst sagt märkligt att socialdemokraterna inte vågade/vågar driva en politik för ökade skatter till välfärden och säga nej till vinstdrivande företag i välfärden.

Intressant?

Annonser

Vinstdriven sjukvård inte effektivare än offentlig

Jag har skrivit en debattartikel om att vinstdriven sjukvård inte är mer kostnadseffektiv än offentlig sjukvård och som publicerades på SVT Debatt idag. Du kan läsa artikeln här.

Intressant?